Residens

Villa San Michele, Capri

2019-09-30

Stiftelsen San Michele grundades den 16 juni 1950 med syftet att förvalta den till svenska staten av Axel Munthe donerade egendomen, verka för inrättandet av ett gästhem för forskare och kulturarbetare samt gynna de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Italien.

Villa San Michele är en utomordentlig plats för inspiration och arbete inom de flesta områden. Antalet sökande ligger mellan 300-400, knappt 80 får plats. För sökande som beviljas boende finns möjlighet att få tillgång till gästbostäderna och det finns inga restriktioner om ålder.

Vid bedömningen fästes stort avseende vid beskrivningen av ändamålet vid vistelsen, liksom den sökandes kvalifikationer. En kort CV bör bifogas.

Dygnsavgiften är 200 kr i dubbelrum och 250 kr i lägenhet. Detta är en adm.avg. som Stiftelsen tar ut för gästhanteringen.

Ansökan om gästbostad på San Michele avser en arbetsperiod på tre veckor. Vistelsen kan ske mellan 15 mars och 15 november.

OBS! Ansökan görs endast via vanlig post. Sista ansökningsdag är den 30 september. Poststämpelns datum gäller.