Residens

Villa San Michele, Capri

2014-09-30

Villa San Michele är en utomordentlig plats för inspiration och arbete inom de flesta områden. Antalet sökande ligger mellan 300-400, knappt 60 får plats, varav ett tiotal får stipendier.