Projektfinansiering

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till fri scenkonst för 2019

2018-03-15

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av aktör som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former och är verksam i Sverige. Sökande ska vara en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Verksamhetsbidrag kan sökas av aktörer med årlig kontinuerlig verksamhet som omfattar flera olika produktioner/presentation/samproduktion/främjande arbete.

Om en grupp saknar egen organisation kan även andra aktörer söka bidrag för gruppens räkning, förutsatt att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och gruppens verksamhet. Observera att vid beviljat verksamhetsbidrag är sökande organisation ansvarig för bidraget och dess användning, genomförande av verksamhet, redovisning och övriga bidragsvillkor.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Det är möjligt att söka för produktion, presentation, internationellt kulturutbyte och gästspel samt främjande arbete.  Med främjande arbete avses insats som främjar konstformens utveckling. Medel kan även sökas för exempelvis turnéer, samarbetsprojekt och medfinansiering till EU-projekt.

Kulturrådet kan, enligt gällande regelverk, inte bevilja bidrag för mer än tolv månader i taget, men inom dansområdet kan treåriga verksamhetsbidrag föreslås av referensgruppen. En ny ansökan måste lämnas in för varje år även av de verksamheter som förordats treåriga bidrag.

Nystartade grupper, tillfälliga konstellationer och aktörer med mindre omfattande verksamhet bör i första hand söka projektbidrag.

Mer info på Kulturrådets hemsida