Stipendier

Utlysning av Stora Christ Johnson-priset 2018

2018-04-09

Christ Johnson priset utdelas för ett orkesterverk, komponerat under senare år, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Förslag/ansökan kan inlämnas av tonsättare eller annan enskild person och ska vara insänt och åtföljas av ett partitur i Pdf-format till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 9 april.