Projektfinansiering

Uppsala kommun: Projektstöd

2020-04-02

Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan ni söker bidraget bör ni läsa reglerna i sin helhet.

Läs riktlinjerna för kulturstöd på Uppsala kommuns hemsida
 

Särskild prioritering 2020

Under 2020 planerar Uppsala kommun att särskilt uppmärksamma frågan om mänskliga rättigheter. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter är centrala frågor för kulturnämnden och nämndens verksamheter är därmed naturligt berörda av ett temaår. Mot bakgrund av detta har kulturnämnden därför beslutat att i projekt- och evenemangsstöd till det fria kulturlivet 2020 anta tema mänskliga rättigheter som särskild övergripande prioritering, samt att möjliggöra att verksamheter som söker verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2020 och vill göra något extra inom temat mänskliga rättigheter, även får möjlighet att söka projektstöd inför år 2020.
 

Stödets syfte

Projektstöd kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller första gången. Stöd beviljas ett år i taget. Ett och samma projekt kan beviljas stöd under högst tre år.
 

Vem som kan söka stödet

Projektstöd kan sökas av

  • ekonomiska och ideella föreningar
  • stiftelser
  • organisationer
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • enskilda firmor
     

Stödets storlek

Kulturnämnden beslutar årligen om hur mycket pengar som totalt ges i stöd. Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje organisations verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.