Stipendier

Tonsättarstipendium till Bo Wallners Minne

2015-09-01

Kungl. Musikaliska akademien utlyser Tonsättarstipendium till Bo Wallners Minne, ett stipendium på 50 000 kr. Namnförslag/ansökan skickas via mail till  adm@musikaliskaakademien.se senast den 1 september. Läs mer information i Pdf.

Den som har mottagit Stora Christ Johnson Tonsättarpris kan inte söka Tonsättarstipendium till Bo Wallners Minne. Via länken här nedan framgår vilka som tidigare mottagit detta:
www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/priserutmarkelserochstipendier/christjohnsonmusikprisfund/tidigarepristagare.131.html