Stipendier

Svenska kyrkans kulturstipendier

2016-05-15

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

Kulturtipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.

Till bildkonst räknas måleri, foto, skulptur, arkitektur, installation och design. Till teater hör även konstformerna dans och performance.

I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Därefter värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling av dessa.

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 500 000 kronor. I linje med Svenska kyrkans särskilda satsning på barn och unga ser vi gärna projekt som berör unga människors liv.

Ansökan
Stipendierna kan i år (2016) sökas under perioden 15 mars -15 maj. Ansökan görs elektroniskt i ansökningsformuläret till höger på hemsidan länker leder till.

Utlysning sker på Svenska kyrkans webbplats, och genom annonser i Dagens Nyheter och Kyrkans Tidning.

Information om beslut
Beslutet om stipendierna offentliggörs vid Kyrkomötets andra session under hösten och förmedlas genom ett pressmeddelande, och på denna webbplats. Samtliga sökande får dessutom
information per e-post.

Motiveringar
Tyvärr finns ingen möjlighet att lämna motiveringar till besluten om stipendiater.