Stipendier

Stockholms stads kulturstipendium

2020-02-03

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, musikdramatik och litteratur. Stipendiet är på 40 000 kronor och kan sökas av enskilda personer.
 

Vem kan söka kulturstipendium?

Du kan söka stipendiet om du

  • är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet
  • har varit verksam i Stockholm det senaste året
  • är mantalsskriven i Stockholms kommun
  • inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren
     

När och hur ansöker du?

Du kan söka stadens kulturstipendier under en begränsad period. Ansökningsomgången för kulturstipendier 2020 öppnar 15 december och pågår till och med 3 februari. Du gör din ansökan via vår e-tjänst.

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller videokassetter, skrifter eller böcker.

Du kan bifoga tre bilagor till din ansökan i e-tjänsten. Bilagorna kan endast bifogas vid ett tillfälle. Du måste därför spara dina bilagor i samma mapp eller på skrivbordet på din dator så att du kan bifoga samtliga bilagor på samma gång.
 

Beslut om kulturstipendierna

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört Stockholms kulturliv på senare tid.

Beslut fattas av kulturnämnden i maj.