Projektfinansiering

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

2016-01-29

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

En verksamhet kan söka kulturstöd för publik verksamhet och för att göra ett eller flera kulturprogram. Evenemanget ska vara öppet för alla, vara av hög kvalitet och uppfylla någon eller flera av de här punkterna:

  • är viktig för Stockholms konst- och kulturliv eller Stockholms samhällsutveckling
  • utforskar och utvecklar ett konstnärligt område
  • fungerar som en mötesplats för att prata om demokrati, förståelse och/ eller tolerans
  • ger mer plats åt det fria ordet
  • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar
  • arbetar för breda samarbeten inom kulturen
  • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller engagera publiken
  • stärker konstnärligt och programutbyte med andra länder

Det går att söka kulturstöd för flera kulturprogram/verksamheter och stödnivåer samtidigt. De olika  stödnivåerna är belopp upp till 50 000 kronor, belopp mellan 50 000 kronor – 350 000 kronor och belopp över 350 000 kronor.

Man kan söka både kulturstöd och utvecklingsstöd vid samma tillfälle. Tänk då på att du ska fylla i två olika ansökningar.
Utvecklingsstöd>>

Mer info om kulturstöd>>

Att tänka på:
Sök senast 29 januari kl 12:00 -  Besked tidigast 9 mars
Din ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 12.00 på ansökningsdatumet!
Tänk på att förbereda din ansökan i så god tid som möjligt.
Din ansökan ska vara komplett. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.