Stipendier

Stockholms stad kulturstipendier

2017-02-06

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur. Stipendiet är på 40 000 kronor och kan sökas av enskilda personer. 

Vem kan söka?

Du kan söka stipendiet om du

  • är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet
  • har varit verksam i Stockholm det senaste året
  • är mantalsskriven i Stockholms kommun
  • inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller video­kassetter, skrifter eller böcker.