Ansökningsformulär FST-stipendium 2023

Sista ansökningsdatum är 7 december.

OBS! Alla fält märkta med * måste fyllas i.

Urvalskriterier:

Krav

 • Ansökande ska vara STIM-ansluten.
 • Ansökande får ej ha tilldelats ordinarie Stim-stipendium (50 000 kr) under 2023. Den som tilldelats 25 000 kr i STIM-stipendium kan ansöka, och om tilldelning skulle ske blir FST-stipendiebeloppet i sådana fall 25 000 kr.
 • Ansökande får ej ha tilldelats Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium under 2023. 
 • Ansökande kan inte få FST-stipendium två år i följd. (Den som erhöll FST-stipendium 2022 kan alltså inte ansöka i år).
   

Bedömningspunkter

Stipendiekommittén gör en samlad bedömning av ansökningarna enligt nedan punkter samt beaktar balansen i fördelning beträffande ålder, musikaliska uttryck, kön och geografisk spridning för samtliga stipendier som tilldelas.

 1. Ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas i hög grad.
 2. Ansökandes motivering för stipendietilldelning beaktas i hög grad.
 3. Övriga erhållna stipendier de senaste tre åren beaktas.
 4. Ansökandes ekonomiska situation beaktas.

(Kvalitetsbedömning av arbetsprover ingår inte. Dels för att detta skulle kräva ett alltför omfattande och kostsamt förfarande, dels för att FST-stipendiet inte ska ha en likadan profil som Konstnärsnämndens och Stims stipendier).
 

Beslut och utbetalning av medel

 • Styrelsen utser Stipendiekommitté i vilken tre tonsättare ska ingå.
 • Stipendiekommittén behandlar inkomna ansökningar och beslutar om tilldelning av FST-stipendium.
 • Stipendiebeloppet är antingen 50 000 kronor eller 25 000 kr. (Den som tilldelats 25 000 kr i STIM-stipendium kan ansöka, och om tilldelning skulle ske blir FST-stipendiebeloppet i sådana fall 25 000 kr.)
 • Besked om tilldelning av FST-stipendier sker i slutet av december och publiceras på FST:s webbsida. Stipendiater meddelas också via e-post.