Ansökningsformulär FST-stipendium 2023

Sista ansökningsdatum är 7 december.

OBS! Alla fält märkta med * måste fyllas i.

Urvalskriterier:

Krav

 • Ansökande ska vara STIM-ansluten.
 • Ansökande får ej ha tilldelats ordinarie Stim-stipendium (50 000 kr) under 2023. Den som tilldelats 25 000 kr i STIM-stipendium kan ansöka, och om tilldelning skulle ske blir FST-stipendiebeloppet i sådana fall 25 000 kr.
 • Ansökande får ej ha tilldelats Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium under 2023. 
 • Ansökande kan inte få FST-stipendium två år i följd. (Den som erhöll FST-stipendium 2022 kan alltså inte ansöka i år).
   

Bedömningspunkter

Stipendiekommittén gör en samlad bedömning av ansökningarna enligt nedan punkter samt beaktar balansen i fördelning beträffande ålder, musikaliska uttryck, kön och geografisk spridning för samtliga stipendier som tilldelas.

 1. Ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas i hög grad.
 2. Ansökandes motivering för stipendietilldelning beaktas i hög grad.
 3. Övriga erhållna stipendier de senaste tre åren beaktas.
 4. Ansökandes ekonomiska situation beaktas.

(Kvalitetsbedömning av arbetsprover ingår inte. Dels för att detta skulle kräva ett alltför omfattande och kostsamt förfarande, dels för att FST-stipendiet inte ska ha en likadan profil som Konstnärsnämndens och Stims stipendier).
 

Beslut och utbetalning av medel

 • Styrelsen utser Stipendiekommitté i vilken tre tonsättare ska ingå.
 • Stipendiekommittén behandlar inkomna ansökningar och beslutar om tilldelning av FST-stipendium.
 • Stipendiebeloppet är antingen 50 000 kronor eller 25 000 kr. (Den som tilldelats 25 000 kr i STIM-stipendium kan ansöka, och om tilldelning skulle ske blir FST-stipendiebeloppet i sådana fall 25 000 kr.)
 • Besked om tilldelning av FST-stipendier sker i slutet av december och publiceras på FST:s webbsida. Stipendiater meddelas också via e-post.
   
Beskriv här kortfattat din verksamhet de senaste tre åren (färdiga verk, beställningar, framföranden, medverkan vid festivaler, cd-utgivining, musik till teater, film, dans, mm).
Beskriv här kortfattat hur du skulle använda ett stipendium från FST.
Erhållna stipendier 2023
Erhållna stipendier 2022
Erhållna stipendier 2021

 

Förvärvsinkomst = löneinkomster av tjänst eller pension, skattepliktiga socialförmåner + inkomster av aktiv näringsverksamhet. I ovan ruta anger du alltså din beräknade förvärvsinkomst för det innevarande året (2023).
Inkomsternas fördelning i procent (2023)
Vänligen ange hur stor del av inkomsterna som har direkt koppling till komposition (exempelvis beställningsarvoden, royalties o.dyl.) respektive övrig verksamhet. Summan ska vara 100 %.
Konstnärlig verksamhet *
Övrig verksamhet *

 

Här anger du din fastställda förvärvsinkomst (före grundavdrag) avseende inkomståret 2022. Om du inte erhållit slutskattsedel ännu anger du deklarerad inkomst istället.
Inkomsternas fördelning i procent (2022)
Vänligen ange hur stor del av inkomsterna som har direkt koppling till komposition (exempelvis beställningsarvoden, royalties o.dyl.) respektive övrig verksamhet. Summan ska vara 100 %.
Konstnärlig verksamhet *
Övrig verksamhet *

 

Här anger du din fastställda förvärvsinkomst (före grundavdrag) avseende inkomståret 2021.
Inkomsternas fördelning i procent (2021)
Vänligen ange hur stor del av inkomsterna som har direkt koppling till komposition (exempelvis beställningsarvoden, royalties o.dyl.) respektive övrig verksamhet. Summan ska vara 100 %.
Konstnärlig verksamhet *
Övrig verksamhet *

 

(t.ex. om din inkomst är mycket låg pga studier, föräldraledighet eller dyl., eller kraftigt skiljer sig från år till år)
Filens storlek får inte överstiga 10 MB.
Tillåtna filtyper jpg jpeg png tif pdf.
Ange om din tonsättarverksamhet bedrivs helt eller delvis i företagsform.
Företagsuppgifter
Om din tonsättarverksamhet bedrivs helt eller delvis i företagsform anger du relevanta uppgifter nedan. (Beteckningarna inom parentes nedan motsvarar dem som finns i företagsdeklarationen för respektive företagsform). Ange endast de uppgifter som gäller för din företagsform: EN=Enskild Näringsverksamhet. HB=Handelsbolag. AB=Aktiebolag.
Om du ännu inte har deklarerat för ett verksamhetsår hoppar du bara över nedan företagsuppgifter!
Filens storlek får inte överstiga 2 MB.
Tillåtna filtyper jpg jpeg png tif pdf.

För dig som har enskild firma laddar du upp NE-bilagan (se exempel). Om du har Handelsbolag är det N3A-bilagan (se exempel). Om du har Aktiebolag laddar du upp din senast inskickade Årsredovisning.

Medlemsnumret hittar du på ditt konto under Mina Sidor på stim.se