Projektfinansiering

Statens Musikverk Projektstöd

2016-02-02

Statens musikverks stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet. Det fria musiklivet utgörs av enskilda musikskapare, musikgrupper och organisationer som verkar utanför de offentligt finansierade institutionerna. Ett samarbetsprojekt innebär ett projekt, väl avgränsat i tid, där två eller flera parter samarbetar mot gemensamma mål. För projekt som ansöker om mindre än 100 000 kronor finns möjligheten att söka som ensam part. 

  • Nationella samarbetsprojekt: 10 000–2 000 000 kr
    Samarbetsprojekt inom Sverige.
     
  • Internationella samarbetsprojekt: 10 000–2 000 000 kr
    Samarbetsprojekt med en eller flera internationella samarbetsparter, inklusive svenska gästspel/turnéer i utlandet eller internationella gästspel/turnéer i Sverige.