2020-04-28

Välkommen att delta i en stafettkomposition

FST bjuder in tonsättare att skapa en konstmusikalisk berättelse, en kollektiv komposition i syfte att gestalta tiden vi befinner oss i. Ett experiment där olika tonsättares tolkningar, upplevelser och berättelser vävs samman i ett gemensamt stafettverk.

I rådande situation med social distansering och där stora delar av världen befinner sig i karantän, blir samverkan i olika former än mer viktig. Med detta kollektiva kompositionsprojekt vill vi knyta samman många tonsättares musikaliska uttryck i en förenad konstnärlig aktion, som ett sätt att musikaliskt kommentera den samtid vi lever i just nu.

Temat för kompositionerna är ISOLATION och den konstnärliga processen sker genom två stafettkompositioner som kommer att resultera i två separata verk: Ett EAM-verk och ett instrumentalt/noterat för upp till 7 instrument. Verken kommer att ta form genom att tonsättare i turordning komponerar 10-15 sekunders musik som bygger vidare på föregående tonsättares musik. Varje tonsättare får 4 dagar på sig att komponera och därefter leverera sin del enligt en bestämd lista. Som tonsättare har man möjlighet att vara delaktig i båda verken. Komponerandet startar i slutet av maj och uruppföranden är planerade till hösten. 

Anmälan
Om du vill delta i projektet så anmäl dig senast måndagen den 11 maj 2020 via anmälningsformulären: 

EAM
Instrumental

Varje deltagande tonsättare erhåller ett fast arvode om 1 200 kronor exklusive moms efter leverans. Läs mer om kriterier, instrumentbesättning och övriga tekniska krav i EAM:s respektive Instrumentals anmälningsformulär ovan. 

Har du frågor, vänligen kontakta projektledare Katharina Lind via e-post: kansli@fst.se