Stipendier

Sök Stockholms stads kulturstipendier

2018-02-01

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur. Stipendiet är på 40 000 kronor och kan sökas av enskilda personer. 

Vem kan söka kulturstipendium?

Du kan söka stipendiet om du:

  • är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet
  • har varit verksam i Stockholm det senaste året
  • är mantalsskriven i Stockholms kommun
  • inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren

När och hur ansöker du?

Stadens kulturstipendier kan sökas under en begränsad period. Ansökningsomgången för kulturstipendier 2018 pågår mellan 15 december 2017 och 1 februari 2018. Du gör din ansökan via vår e-tjänst eller skickar in en ansökningsblankett som finns att ladda ner här på webbplatsen.

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller videokassetter, skrifter eller böcker.

 Ansök om kulturstipendium (e-tjänst)

Ansökningsblankett Kulturstipendium 2018 finn på Stockholm stads hemsida

Beslut om kulturstipendierna

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört Stockholms kulturliv på senare tid.

Beslut fattas av kulturnämnden i maj månad. 

Årets kulturstipendium för unga

Stockholms stad delar även ut ett kulturstipendium för unga. Stipendiet tilldelas någon av de unga som beviljats Kulturstöd För Unga och genomfört ett kulturprojekt. Mer information om stipendiet hittar du på webbplatsen.
Årets kulturstipendium för unga

Utdelning av stadens stipendier

Årets kulturstipendier och kulturstipendium för unga delas ut under en ceremoni i Stadshuset i samband med Kulturfestivalen i augusti varje år.