Kurser/Workshops

Seminarium 6 april: Vad gör tonsättare? Forskning om att skriva musik vår tid. OBS! Förlängt anmälningsdatum till 30 mars

2016-03-30

Onsdag 6 april 2016 kl. 10.00–16.15.
Kungl. Musikaliska akademien Blasieholmstorg 8, Stockholm
Anmälan senast 30 mars

Vår tids musikliv präglas av stora förändringar. Tonsättare i dagens Sverige och i många andra länder lever och verkar under estetiska, sociala, ekonomiska och teknologiska förutsättningar som skulle ha förbryllat kollegor i tidigare generationer. Hur navigerar de i detta nya? Vad händer med den traditionella tonsättarrollen? Hur stor är tonsättarnas frihet att komponera musik så som de själva vill? Hur går det till när de arbetar, rent konkret? Vad förmedlar eller åstadkommer de med sin musik?
För att få svar på sådana frågor behövs forskning. Därför bjuder Kungl. Musikaliska akademiens Forskningsnämnd in till ett seminarium 6 april där fyra forskare inom musikvetenskap, musikpedagogik, konstnärlig musikforskning och etnologi kommer att tala om nutida tonsättare eller tonsättande. Några av dessa forskare är själva tonsättare, och dessutom kommer en av Sveriges framgångsrika tonsättare födda på 1970-talet, Tebogo Monnakgotla, att bidra med en presentation. Som en utblick mot ett angränsande fält kommer doktoranden Sofia Lindström att tala om hur bildkonstnärer kan skapa sig en konstnärlig identitet på konsthögskola.
Seminariet avslutas med en paneldebatt som bland annat kommer att handla om vilka frågor om vår tids tonsättare det är angeläget att forskare tar sig an framöver.

Program
Kaffe från kl 09.40
10.00. Tomas Löndahl, Kungl. Musikaliska akademiens Ständige sekreterare. hälsar välkommen. Sverker Jullander och Tobias Lund. Inledning. Sverker Jullander är professor i musikalisk gestaltning och ordförande i Kungl. Musikaliska akademiens forskningsnämnd. Tobias Lund är fil. dr. i musikvetenskap och ingår i Kungl. Musikaliska akademiens forskningsnämnd.
10.15. Tebogo Monnakgotla. Den samtida tonsättaren: begränsningar och möjligheter. Tebogo Monnakgotla är tonsättare.
10.45. Anders Hultqvist. Vad gör tonsättare? Kritik och bransch. Anders Hultqvist är tonsättare och professor i musikalisk gestaltning med inriktning mot komposition och nutida konstmusik, Göteborgs universitet.
11.15–11.45. Ulrik Volgsten. Vem har kontroll? Om fantasi och inbillning. Ulrik Volgsten är professor i musikvetenskap vid Musikhögskolan, Örebro universitet.
Lunch (Ordnas inte av arrangören. Vi ger tips om lunchställen kring akademien)
13.30. Sofia Lindström. Vara/arbeta som konstnär: att konstruera konstnärlig subjektivitet/identitet i den högre konstnärliga utbildningen. Sofia Lindström är doktorand på Tema Q (Kultur och samhälle), Linköpings universitet.
14.00. Frans Hagerman. Unga komponisters konstnärliga processer: en presentation av dagsaktuell forskning. Frans Hagerman är tonsättare och doktorand i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
14.30. Alf Arvidsson. Nutida tonsättare i samspel med människor, rum och situationer. Alf Arvidsson är professor i etnologi vid Umeå universitet.
15.00. Paus. Kaffe
15.15–16.15. Paneldiskussion. Moderator: Erik Wallrup. Erik Wallrup är fil.dr. i musikvetenskap.

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan senast 30 mars till Helena Karlsson:
helena.karlsson@musikaliskaakademien.se
tel:08-407 18 12.

Varmt välkommen!
Tomas Löndahl Ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien