Projektfinansiering

Projektstöd Malmö Stad

2014-04-15

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film. Projektstöden handläggs av Malmö Kulturstöd som är en del av Malmö stads kulturförvaltning. Vi arbetar bland annat med stöd till fristående kulturorganisationer och kulturprojekt. Syftet är att ge alla Malmöbor tillgång till ett brett och rikt kulturutbud.

Vem kan söka projektstöd?

Ni måste var en fristående kulturorganisation i Malmö för att kunna söka stöd. Med organisation menar vi en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag, med eget organisationsnummer. Om ni inte redan har en organisation så är det enklast att bilda en ideell förening. Privatpersoner, politiska partier och religiösa samfund kan inte söka stöd.

Vilka projekt kan ni får stöd för?

Kulturprojekt i Malmö som vänder sig till en publik, till exempel konserter, festivaler, utställningar, föreställningar, uppläsningar eller visningar.
Projekt på professionell nivå, men även amatörprojekt.
Enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period (max ett år).