Presentationsdag ny svensk orkestermusik 2 juni 2016

I syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren genomfördes Presentationsdag för ny svensk orkestermusik den 2 juni 2016 på Malmö Live. Malmö Symfoniorkester framförde kortare verk (eller utsnitt ur längre) verk skrivna av tio olika orkestertonsättare. Ett 60-tal representanter från det svenska musiklivet deltog på presentationsdagen som blev mycket lyckad och uppskattad. På detta sätt kan vi tillsammans hjälpa till att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar.

Nedan finns insplelningar av verken tillgängliga för lyssning och länkar till partitur, samt korta verkkommentarer av tonsättarna och kontaktuppgifter till dem. Tonsättarens namn länkar till dennas hemsida. Inspelningarna är inte för allmänheten utan för att de som var inbjudna till presentationsdagen ska kunna lyssna på verken. Partitur på papper samt stämmaterial kan beställas via Svensk Musik, info@svenskmusik.org


Tonsättare, inspelningar och länkar till partitur:

Jim O’Leary: Sixty-three
Inspelning (mp3)
Partitur (Pdf)

Kort verkkommentar: ”Cage, Kurtág, Ives with a dash of Bartók meets Eric Dolphy on jazz bass clarinet playing Newfoundland folk music.”


Daniel Hjorth: SYMPHONY No 1 – Time Changes
Inspelning (mp3)
Partitur (länk)
Kort verkkommentar: ”Kort utdrag ur min symfoni. Time Changes betyder taktartsbyten men även ”tiden förändras” eller ”tiden förändrar”. Vad förändras med tiden?”


David Lennartsson: Waves - a beautiful noise / wafted across
Inspelning (mp3)
Partitur (länk)
Kort verkkommentar: ”Obeveklig kraft. Skört brus och svaga visslande toner bärs över vågor av ljud till mäktiga orkesterklanger; a beautiful noise/wafted across.”


Kim Hedås: RE:CAI:O
Inspelning (mp3)
Partitur (länk)
Kort verkkommentar: ”Friktion mellan olikheter, glidningar mellan tillstånd, spänningsförhållanden mellan framåtrörelse och tillbakadragande. RE:CAI:O – att falla.”


Matthew Peterson: And all the trees of the field will clap their hands
Inspelning (mp3)
Partitur (Pdf)
Kort verkkommentar: ”And all the trees of the field will clap their hands är skimrande, rytmisk, färgrik musik som målar en bångstyrigt, kraftfull natur.”


Anna-Lena Laurin: Persephone. Version II. For symphony orchestra
Inspelning (mp3)
Partitur (Pdf)
Kort verkkommentar: ”Persephone, picflöjt, är instängd i underjorden med Hades, fagott. På jorden sörjer Demeter, oboe, det är vinter. Då Persephone får lämna underjorden skapas årstiderna.”


Reine Jönsson: Den sorgsna vargen
Inspelning (mp3)
Partitur (länk)
Kort verkkommentar: ”Ledtråd: en innerlig fundering, du är en del av evigheten den som lyssnar förvandlas”


Anders Emilsson: A ride into the wood
Inspelning (mp3)
Partitur (länk)
Kort verkkommentar: ”Verket är programmusik! Det är en helt genomförd, musikalisk gestaltning av händelseförloppet i ett av mina starkaste minnen från barndomen.”


Maria Lithell Flyg: In and Out
Inspelning (mp3)
Partitur (länk)
Kort verkkommentar: ”I mig vilar mörkret som gör ljuset synligt I mig vilar sorgen som gör glädjen stark Andas in - andas ut. Jag är allt och inget. Mitt emellan – ingenting”


10  Jonas Valfridsson: Temples of Kamakura – sats I. Engaku-ji
Inspelning (mp3)
Partitur (länk)
Kort verkkommentar: ”En försenromantisk orkesterfantasi framhallucinerad vid Engaku-ji-templet i Kamakura.”


Presentationsdagen arrangerades av Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska akademien och Malmö Live / Malmö Symfoniorkester, med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag. Verken som framfördes var utvalda av en fristående kommitté bestående av två tonsättare och två dirigenter. De framfördes i sin helhet eller i utsnitt under ledning av dirigenten Andreas Hanson.