Call for scores

Presentationsdag ny svensk musik för orkester

2015-03-03

I syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren, arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare, Musikaliska Akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester – med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag – den 3 juni en repertoardag i Berwaldhallen.

Under en heldag framför Sveriges Radios Symfoniorkester kortare verk, eller utsnitt av verk, av 10-12 svenska tonsättare. Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd eller motsvarande från svenska orkestrar, samt medverkande tonsättare. Samtliga framföranden spelas in, och tillgängliggörs för de inbjudna.

Partitur av medverkande stycken, samt andra verk av tonsättarna kommer även att finnas tillgängliga på plats. Utvalda tonsättare kommer även att presenteras i en trycksak. Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.

Utlysning

Tonsättare som önskar delta ombedes skicka in partitur av ett verk, eller utsnitt av ett verk, om maximalt 5-7 minuter, som inte är äldre än 10 år. Komplett material (partitur+stämmor) skall vara deponerat hosSvensk Musik eller utgivet av förlag. Maximal instrumentbesättning är:
3*3*3*3*, 4331, 1+2, harpa samt stråkar (möjliga biinstrument: piccola, ess- och basklarinett, engelskt horn, kontrafagott).
Med tanke på de varierande orkesterstorlekarna i Sverige får verken gärna vara för en mindre sättning. Verk utöver maxbesättning eller med specialinstrument, solister, elektronik eller liknande kommer inte att kunna tas med. Mer information om Sveriges Radios Symfoniorkester finns på www.berwaldhallen.se