Maierkvartetten med pianisten Kiyo Wada uruppför Piano quintet i Sundbybergs kyrka. / Ylva Skog / 2024-06-12 12:15 | Föreningen svenska tonsättare

Maierkvartetten med pianisten Kiyo Wada uruppför Piano quintet i Sundbybergs kyrka. / Ylva Skog / 2024-06-12 12:15

Datum: 2024-06-12 12:15 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Ylva Skog
Plats: SundbybergSundbybergs kyrkaSundbyberg, SE