Människans användning / Peter Lindroth (Bertil Pettersson) / 2024-05-25 18:00 | Föreningen svenska tonsättare

Människans användning / Peter Lindroth (Bertil Pettersson) / 2024-05-25 18:00

Datum: 2024-05-25 18:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Peter Lindroth (Bertil Pettersson)
Plats: NorrköpingHörsalen, NorrköpingDrottninggatan 48, 60232 Norrköping, SE
Info:

Östgöta Brasskvintett, Olle Bohm glockenspiel, Olle Persson baryton