Death is nothing / Sven Hagvil Östgöta Kammarkör / 2024-05-25 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Death is nothing / Sven Hagvil Östgöta Kammarkör / 2024-05-25 16:00

Datum: 2024-05-25 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Sven Hagvil Östgöta Kammarkör
Plats: NorrköpingHedvigs kyrkaNorrköping, SE