SPEECHES / Anna-Karin Klockar / Sveriges Ungdomskör / 2024-04-04 18:00 | Föreningen svenska tonsättare

SPEECHES / Anna-Karin Klockar / Sveriges Ungdomskör / 2024-04-04 18:00

Datum: 2024-04-04 18:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Anna-Karin Klockar / Sveriges Ungdomskör
Plats: SaitimaOmiya Civic Hall RaiBoC HallSaitima, JP
Info:

Sveriges Ungdomskör under ledning av Maria Goundorina