SPEECHES / Anna-Karin Klockar / Sveriges Ungdomskör / 2024-04-03 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

SPEECHES / Anna-Karin Klockar / Sveriges Ungdomskör / 2024-04-03 19:00

Datum: 2024-04-03 19:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Anna-Karin Klockar / Sveriges Ungdomskör
Plats: SaitamaSaitama Arts Theater Concert HallSaitama, JP
Info:

Sveriges Ungdomskör underbledning av Maria Goundorina