Variationer över Norrskenet böljar – femte och sjätte uppslaget / Mikael Forsman / 2024-02-29 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Variationer över Norrskenet böljar – femte och sjätte uppslaget / Mikael Forsman / 2024-02-29 19:00

Datum: 2024-02-29 19:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Mikael Forsman
Plats: AmmarnäsAmmarnäs kyrkaKyrkvägen 2-4, 92495 Ammarnäs, SE
Info:

Duo Gelland, violiner, under Mötesplats Västerbotten 2024