Variationer över Norrskenet böljar – femte och sjätte uppslaget / Mikael Forsman / 2024-02-27 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Variationer över Norrskenet böljar – femte och sjätte uppslaget / Mikael Forsman / 2024-02-27 19:00

Datum: 2024-02-27 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Mikael Forsman
Plats: BlattnickseleBlattnicksele skolaBlattnicksele skola, Blattnicksele skola, 924 92 Blattnicksele, SE
Info:

Duo Gelland, violiner, under Mötesplats Västerbotten 2024