My Heart's in the Highlands / Johan-Magnus Sjöberg / 2024-06-14 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

My Heart's in the Highlands / Johan-Magnus Sjöberg / 2024-06-14 19:00

Datum: 2024-06-14 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: Haddington (Skottland)St Marys Church Haddington (Skottland)Haddington (Skottland), GB
Info:

Sanct Mary's Church