Two young lovers on a bridge / Stefan Johnsson / 2024-02-16 19:30 | Föreningen svenska tonsättare

Two young lovers on a bridge / Stefan Johnsson / 2024-02-16 19:30

Datum: 2024-02-16 19:30
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Stefan Johnsson
Plats:
Info:

Verk för symfoniorkester som framförs av orquesta sinfonica de Medellin