Fairy Dances / Rolf Martinsson / 2024-02-26 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Fairy Dances / Rolf Martinsson / 2024-02-26 00:00

Datum: 2024-02-26 00:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: LundMagle KonserthusLund, SE
Info:

Florin Harp Trio