Light, oh Light / Per Gunnar Petersson / 2024-02-02 20:00 | Föreningen svenska tonsättare

Light, oh Light / Per Gunnar Petersson / 2024-02-02 20:00

Datum: 2024-02-02 20:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Per Gunnar Petersson
Plats:
Info:

Copenhagen Light Festival

Beställningsverk till öppnandet av festivalen  i Holmens kirke under medverkan av Mogens Dahls kammarkör, Jakob Lorentzen, organist och Mogens Dahl, dirigent.

Texter ur Gitanjali (Song Offerings) av Rabindranath Tagore.