Abélard och Héloïse / Johan-Magnus Sjöberg / 2024-02-17 18:00 | Föreningen svenska tonsättare

Abélard och Héloïse / Johan-Magnus Sjöberg / 2024-02-17 18:00

Datum: 2024-02-17 18:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: LundLunds DomkyrkaKyrkogatan 4, 22104 Lund, SE
Info:

Lund