Diabelli Variation / Rolf Martinsson / 2024-04-03 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Diabelli Variation / Rolf Martinsson / 2024-04-03 00:00

Datum: 2024-04-03 00:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: NorrköpingDe GeerhallenNorrköping, SE
Info:

Mats Jansson, piano