Clavis paradisi / Rolf Martinsson / 2023-09-17 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Clavis paradisi / Rolf Martinsson / 2023-09-17 00:00

Datum: 2023-09-17 00:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: DalbyDalby KyrkaDalby, SE
Info:

Dalby Kammarkör, Anita Andersson, dirigent