Lux aeterna / Rolf Martinsson / 2024-02-11 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Lux aeterna / Rolf Martinsson / 2024-02-11 00:00

Datum: 2024-02-11 00:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: StockholmEric Ericson-hallen, SkeppsholmenStockholm, SE
Info:

Canzonetta, Kettil Skarby