Lux aeterna / Rolf Martinsson / 2024-02-10 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Lux aeterna / Rolf Martinsson / 2024-02-10 00:00

Datum: 2024-02-10 00:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: UppsalaMissionskyrkanUppsala, SE
Info:

Canzonetta, Kettil Skarby