Juninatten / Maria Lithell Flyg / 2023-05-31 19:30 | Föreningen svenska tonsättare

Juninatten / Maria Lithell Flyg / 2023-05-31 19:30

Datum: 2023-05-31 19:30 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Maria Lithell Flyg
Plats: HägerstenUppenbarelsekyrkan Bäckvägen 34, 126 47 Hägersten, SE
Info:

31 maj, kl 19.30, Hägersten A Capella uruppför körverket, Juninatten (avancerad version), under ledning av Kerstin Börjeson i Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, 126 47 Hägersten. Dikt: Harry Martinson. Beställare Sveriges Radio, P2. Konserten sänds även i P2 torsdagen den 15 juni.