For a thousand years (German premiere) / Lei Feng Johansson / 2023-06-07 19:30 | Föreningen svenska tonsättare

For a thousand years (German premiere) / Lei Feng Johansson / 2023-06-07 19:30

Datum: 2023-06-07 19:30
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Lei Feng Johansson
Plats: NeuwiedGartensaal, Schloss Engers, NeiwiedNeuwied, DE
Info:

For a thousand years, för sopran och piano. Lini Gong, sopran och Ya-ou Xie, piano.