Herztiers Wiegenlied / Magnus Bunnskog / 2023-03-18 20:00 | Föreningen svenska tonsättare

Herztiers Wiegenlied / Magnus Bunnskog / 2023-03-18 20:00

Datum: 2023-03-18 20:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Magnus Bunnskog
Plats: StockholmAliasteaternHälsingegagatan 3, Stockholm, SE
Info:

Svensk Musikvår 2023:

Punka!

  • Ida Lundén (1971): Punka (2020)
  • Magnus Bunnskog (1974): Herztiers Wiegenlied (2011/2020)
  • Marsel Nichan (1981): Synapses (2023) uruppförande
  • Lotta Wennäkoski (1970): Glimt, skymt (2019)
  • Malin Bång (1974): pebbles and eternal thirst (2020)

 

Flöjtkvartetten 40f från Göteborg presenterar musik med koppling till litteratur, till naturen och till livet. Ida Lundén skrev Punka sommaren 2020, tidigt i coronapandemin, när det ”var punka på ganska mycket”, som tonsättaren beskriver det. Men där fanns ändå en förhoppning om att pumpa ny luft i våra punkterade liv. Titeln på Malin Bångs pebbles and eternal thirst kommer från en text av en norsk låtskrivare som beskriver jordens bräcklighet. Med mikrofoner placerade inuti instrumenten eftersträvar Bång en känsla av närhet till varje ljud, och därigenom av mänsklig närvaro.

Finländske tonsättaren Lotta Wennäkoski har i Glimt, skymt utnyttjat den mångsidiga flöjtens alla uttrycksmöjligheter: dess flinka vighet i rytmiskt pregnanta, snabba partier, liksom dess eleganta böjlighet i vackert lyriska avsnitt. Titeln kommer från en dikt av den finlandssvenska författaren Tua Forsström. Magnus Bunnskog har i Hertiers Wiegenlied citerat Herta Müllers roman Hjärtdjur, om den förtryckta tyska minoriteten i det kommunistiska Rumänien på 1900-talet. Och i Synapsesutgår Marsel Nichan ifrån kommunikation mellan nervceller i människokroppen eller mellan träd i en stor skog, och behandlar musikerna i ensemblen som samma slags organism med tonerna som de signalsubstanser som förenar dem.