Natt / Anders Emilsson / 2023-02-12 17:00 | Föreningen svenska tonsättare

Natt / Anders Emilsson / 2023-02-12 17:00

Datum: 2023-02-12 17:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Anders Emilsson
Plats: Stockholm Engelbrektskyrkan StockholmÖstermalmsgatan 20, 11426 Stockholm , SE
Info:

Kören Camerata Engelbrekt under Bengt Eklunds ledning framför programmet Spår i snön. Engelbrektskyrkan, Stockholm