Kompositionstävlingar

Orgelkompositionstävling

2015-03-01

Svenska orgelsällskapet utlyser härmed en kompositionstävling för att vitalisera och uppmuntra komponerandet för piporgel. Prissumman på 30 000 kr kan komma att delas på flera pristagare. Priset kommer ur Svenska orgelsällskapets stipendiefond, som hittills delats ut till förtjänstfulla yngre organister, organologer och orgelbyggare.

Speltiden på inskickat verk ska vara mellan 5 och 10 minuter.
Verket får gärna vara uppdelat i flera satser för möjlig användning i gudstjänstsammanhang.
Tävlingen är anonym (ange namn och kontaktuppgifter på separat blad, ej på noten)
Verket ska vara outgivet och ej tidigare framfört.
Verket ska helst vara skrivet i notskrivningsprogram, men tydlig handskrift är också möjlig.
Inspelning på verket kan gärna bifogas (även midi Mp3).
Vinnande bidrag framförs vid kommande årsmötesdagar i Kalmar. Verket framförs av tonsättaren själv eller någon annan.
Vinnande bidrag utlovas publicering.

Bidrag skickas in senast den 1 mars 2015 till:

Svenska orgelsällskapet

Torgerd Riben

Söndagsvägen 30

123 60 Farsta

Bidrag kan även skickas som pdf via e-post till:

torgerd.riben@svenskakyrkan.se

 

Tävlingsjury

Hans Fagius

Staffan Storm

Mikael Wahlin

Anders Johnsson