Call for scores

Onlineportfolio Västra Götalandstregionen

2015-03-03

I juni 2014 lanserades Resurs Ny Musik (Västra Götalandsregionen) en onlineportfolio. Syftet med portfolion är att, i samarbete med Kultur i Väst, stärka och synliggöra den västsvenska samtida musiken och ljudkonsten internationellt och att den ska fungera som marknadsföring av västsvenska musiker, ensembler och tonsättare på festivaler och mässor, både i Sverige och internationellt. Urvalet till portfolion ska fokusera på konstnärlig kvalitet samt verka för att balansera mellan perspektiv som genus, ålder och musikaliska uttryck och ska årligen uppdateras och utvecklas.

Under 2014 och 2015 har portfolion, med hjälp av aktörer från Kultur i Väst, RNM och ett antal aktörer ur portfolion, bland annat lyfts fram under ett showcase på Svenska Ambassaden i Berlin, när Kulturrådet presenterade en del av det turkiska musiklivet i Istanbul, på ISPA i New York och på festivalerna Ultima – Oslo Contemporary Music Festival i Oslo, Huddersfield Contemporary Music Festival i England, under Wundergrund i Köpenhamn och i samband med detta även för representanter för Århusbaserade festivalen SPOR samt på festivalerna Ultraschall och Transmediale i Berlin. RNM har även på olika sätt uppmärksammat de aktörer som ingår i portfolion.

Under våren 2015 görs en ny utlysning och i samband med detta görs även ett nytt urval av ett antal referenspersoner från det fria musiklivet i Västra Götalandsregionen samt ett antal externa aktörer. Den uppdaterade versionen av portfolion presenteras den 30 april 2015!

Ansökan görs via mail till info@rnm.nu. Sista anmälningsdag är 3 mars. Ansökan ska innehålla material i form av engelsk biografi, pressbild, länkar till ljud- och filmmaterial och länkar till officiell hemsida samt övriga relevanta länkar. Urvalet ska fokusera på konstnärlig kvalitet samt verka för att balansera mellan perspektiv som genus, ålder och olika musikaliska uttryck. Aktörerna ska huvudsakligen vara hemmavarande i Västsverige. Arbetsgruppen för projektet består av representanter från RNM, Kultur i Väst, Producentbyrån samt från det fria musiklivet. Urvalet görs i samarbete med referenspersoner från det fria kulturlivet i Västra Götaland samt ett antal externa aktörer.