Projektfinansiering

Nordisk kulturkontakt: Nätverksstöd

2022-09-20

Nätverksstöd faciliterar möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland. Stöd kan sökas både för kortvariga och långvariga nätverk.
 

Exempel på nätverkssamarbetet:

  • en serie av gemensamma möten, konferenser, workshops, personalutbyten och gemensam utbildning
  • att dela på resurser och kompetenser för opinionsdrivande insatser eller att man samarbetar kring programläggning eller strukturer för turnéer och liknande
  • etableringen av en samarbetsplattform som senare kan leda till större internationella projekt.
     

Stöd beviljas inte till:

  • genomförande av kultur- och konstproduktioner, turnéer eller för enskilda evenemang
  • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline.

Det långsiktiga målet med nätverket kan vara en gemensam produktion eller liknande men stöd beviljas inte för produktionskostnader.
 

Stödet kan sökas av professionella konstnärer och kulturarbetare inom alla kultur- och konstformer. Stöd kan sökas som individ, grupp, organisation eller institution.

För att kunna söka nätverksstöd ska man vara bosatt i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), men man behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

Nätverket ska bestå av partners från minst tre nordiska och/eller baltiska länder. Nätverket kan omfatta ytterligare partners som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.