Projektfinansiering

Nordisk kulturkontakt: Mobilitetsstöd

2022-09-26

Mobilitetsstödet ger individuella sökande tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Syftet för resan kan exempelvis vara:

  • ett samarbete med kollegor i ett annat nordiskt och/eller baltiskt land
  • gästspel
  • utställningar
  • deltagande i konferenser, möten och workshops
  • research

Mobilitetstödet gäller resa och/eller vistelse i upp till 14 dagar. Stödets storlek baseras på en fast resekostnad och/eller en fast ersättning per dag som beräknas efter vistelsens längd och destination. Vistelsen kan vara mer än 14 dagar, men mobilitetsstödet täcker inte mer än så.

Du kan inte söka stöd för produktionskostnader eller liknande.

Stödet kan sökas av professionella konstnärer och kulturarbetare inom alla kultur- och konstfält. Mobilitetsstöd kan endast beviljas för individer. Man kan inte söka stöd åt en annan person. Om du söker som en del av en grupp som reser tillsammans inom ramen för samma projekt ska alla gruppmedlemmar lämna in en individuell ansökan.