Projektfinansiering

Nordisk Kulturfond: Opstart

2022-11-30

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stödjer aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer. Du kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor, och det finns inga krav på egen medfinansiering.

Minst två aktörer baserade i två olika nordiska länder måste ha bekräftat och beskrivit sitt deltagande i Opstart-projektet. Om endast två nordiska länder deltar i Opstart-projektet måste det finnas ett konkret ändamål att utöka den nordiska geografiska omfattningen. Du ska också tydligt visa vilka andra aktörer och länder ni på sikt har som mål att involvera. 

Via Opstart ansöker man oftast om bidrag till utgifter för resor och uppehälle i samband med möten i Norden. Under coronatiden kommer fonden i högre grad att kunna ge stöd till andra kostnader, exempelvis arvode, material och annat som är nödvändigt för att genomföra projektet. Det innebär att arvoden tillsvidare kan stå för en andel på upp till 20 000 danska kronor av projektets utgifter.

Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan ansöka om stöd via Opstart. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet. Du får svar inom 20 arbetsdagar efter du lämnat in ansökan..