Projektfinansiering

Nordisk Kulturfond: Opstart

2021-12-05

Opstart är Nordisk Kulturfonds investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stödjer aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer. Du kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor, och det finns inga krav på egen medfinansiering.

Minst två aktörer baserade i två olika nordiska länder måste ha bekräftat och beskrivit sitt deltagande i Opstart-projektet. Om endast två nordiska länder deltar i Opstart-projektet måste det finnas ett ändamål att utöka den nordiska geografiska omfattningen. Du ska också tydligt visa vilka andra aktörer och länder ni på sikt har som mål att involvera. 

Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan ansöka om stöd via Opstart. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet. Du får svar inom 20 arbetsdagar.