Warning message

Submissions for this form are closed.

Nominera till Järnåkerstipendiet senast den 15 september 2022

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, utlyser ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Detta Järnåkerstipendium delas ut till en tonsättare som komponerat ett betydande kammarmusikverk under de senaste tio åren. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori. Verket ska vara skrivet för en besättning om max 12 exekutörer/musiker. Alla utom jurymedlemmar kan nominera ett verk. Stipendiet belönar enskilt betydande verk och ska över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd. Juryn arbetar med anonymiserat material.

Kriterier:

  • Verket ska vara ett kammarmusikverk för maximalt 12 exekutörer/musiker (ej körverk eller rena EAM-verk)
  • Verket ska vara framfört
  • Verket ska vara komponerat de senaste 10 åren
  • Alla utom jurymedlemmar kan nominera ett verk
  • Tonsättare kan nominera egna verk
  • Endast en nominering per person är tillåten
  • Stipendiet kan erhållas av svenska tonsättare, eller tonsättare med väl dokumenterad anknytning till svenskt musikliv

Vinnaren kontaktas i november-december. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2023.

Nominering sker genom formuläret nedan, varje nominering kräver ett partitur i Pdf-format och/eller en inspelning i digitalt format. Sista datum för att nominera är den 15 september 2022.