Stipendier

Nominera till Järnåkerstipendiet 2018 senast 16 september

2018-09-16

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar varje år ut ett antal Järnåkerstipendier varav ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare under de senaste tio åren. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori.

NOMINERA ETT VERK VIA FORMULÄRET HÄR - OBS! Senast den 16 september!

STIPENDIEKRITERIER

• Kammarmusikverk om högst 12 exekutörer/musiker (ej körverk eller rena EAM-verk)
• Verket ska vara framfört
• Verket ska vara komponerat de senaste 10 åren
• Stipendiet ska belöna enskilt betydande verk
• Vem som helst äger rätt att nominera verk utom jurymedlemmar
• Tonsättare kan nominera egna verk
• Stipendiet kan erhållas av svenska tonsättare, eller tonsättare med väl dokumenterad anknytning till svenskt musikliv

Stipendiet ska över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd, varför juryns arbete förutsätts vara fördomsfritt i förhållande till estetik, genre och generationstillhörighet. Juryn arbetar med anonymiserat material.

Vinnaren kontaktas under vintern i november-december 2018. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2019.

Mer info här.