Projektfinansiering

Musikverket: Projektbidrag

2020-03-09

Musikverkets bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Stödet ska stärka det fria musiklivet genom att bidra till gränsöverskridande möten och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt. 


Vem kan söka Musikverkets bidrag?

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer, institutioner och myndigheter kan söka bidrag för samarbetsprojekt. Projektägaren måste ha ett svenskt organisationsnummer och plus- eller bankgiro.


Vad räknas som samarbetspart?

En samarbetspart kan vara en institution, arrangör eller scen. Samarbetsparten ska bidra till projektet i form av arbetsinsats och/eller finansiering. Angivna samarbetsparter kommer att få bekräftelse via e-post på att ansökan har skickats in.


Vilken summa kan vi söka?

Max en miljon kronor. För beviljade bidrag över 300 000 kronor krävs utlåtande från auktoriserad revisor i redovisningen.


Hur länge kan ett projekt pågå?

Ditt projekt ska vara avslutat och redovisat inom ett år från det att bidraget betalats ut.


Kan mitt projekt ha startat innan ansökan skickas in?

Ja, men du kan inte söka för kostnader som ni redan har haft och projektet ska inte vara avslutat innan beslut har fattats.

 

För fler frågor och svar, se Musikverkets hemsida