Stipendier

Musikaliska akademiens nya stipendier inom ramen för Bernadotte-programmet.

2016-02-15

Bernadotte-programmet är en långsiktig samverkan mellan flera av de kungliga akademierna och erbjuder en fortbildningsform på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning. Behöriga att söka är musiker/sångare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå, alternativt disputerade musikforskare (inom konstnärlig forskning eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år. Mer information finns på bifogade blad. Ansökan skall vara Kungl. Musikaliska akademien tillhanda senast måndagen den 15 februari 2016.