Projektfinansiering

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

2016-02-03

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum. Det ska ge enskilda individer och mindre grupper tillgång till kontakter, impulser, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Det ger också  möjlighet att presentera konst- och kulturproduktioner och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

 

Vad kan man söka stöd för?

Mobilitetsstödet erbjuder konstnärer och kulturutövare möjlighet att resa och skapa nya kontakter i regionen, utnyttja varandras resurser och kompetenser, presentera konstnärliga och kulturella produktioner, främja intresse för nordisk och baltisk konst och att ta del av impulser från regionens konst- och kulturfält.

Resan kan till exempel avse samarbete med kollegor i annat land, gästspel, utställningar, deltagande i konferenser, möten och workshopar eller research-arbete.

Mobilitetsstöd ges för resor mellan nordiska och/eller baltiska länder och områden: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

 

Vem kan söka?

Stödet är öppet för professionellt verksamma konstnärer och kulturutövare (såsom kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer och kulturforskare) inom alla kultur- och konstformer:

  • Enskilda individer
  • Grupper på max 6 personer

För att kunna få mobilitetsstöd ska man vara bosatt i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), men behöver inte ha nordisk eller baltisk nationalitet.

 

Tidsram och belopp

Mobilitetstödet gäller resa och vistelse i upp till 10 dagar. Stödets storlek baseras på ett fast dagtraktamente och en fast genomsnittlig resekostnad som beräknas efter vistelsens längd och destination. Man kan inte söka stöd för endast resa eller vistelse. Det är inte heller möjligt att söka ytterligare stöd för produktionskostnader eller liknande.

Stödet gäller en resa tur och retur och lämpar sig alltså inte för till exempel turnéer som går genom flera länder. Det går endast att sända in en ansökan per ansökningsomgång. Man kan inte få stöd för resor som påbörjats eller genomförts innan beslut om ansökan fattats. Första möjliga resdatum är därför två månader efter sista ansökningsdatum.