Projektfinansiering

Mobilitetsprogrammet Kulturkontakt Nord

2015-10-22

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för deltagare från de nordiska och baltiska länderna. De baltiska länderna deltar tillsammans med de nordiska länderna i finansieringen och i alla beslutsprocesser som gäller programmet.

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet är ett tvärsektoriellt ramprogram som beviljar:

Mobilitetsstöd
Nätverksstöd
Stöd till residenscentra

Programmet är öppet för professionella:

konstnärer
producenter
kulturaktörer 
från alla sektorer inom konst- och kulturfältet

 

MOBILITETSSTÖD:

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, producenter, kulturredaktörer och kulturforskare etc.

professionella konstnärer inom alla konstformer kan ansöka om vistelsestipendium till ett annat land i Norden eller Baltikum än landet som de är fast bosatta i
vistelsestipendiet täcker utgifterna för 1-10 dygn vistelse enligt en genomsnittlig beräkningsgrund för två kategorier (huvudstadsregionen, det övriga landet)
observera att den sökande och resenären skall vara en och samma person
stödet beviljas åt individer och grupper på max 6 personer
organisationer beviljas inte stöd
i en gruppansökan skall alla medlemmarna resa samma tidpunkt från samma ort och till samma destination
de sakkunniga har rätt att besluta om och vilka i en gruppansökan som beviljas stöd
det går endast att sända in en ansökan per modul och ansökningsomgång
observera även att första möjliga resedatum är två (2) månader efter tidsfristen för ansökningarna löpt ut

Stödets storlek baserar sig på ett fast dagtraktamente och en fast genomsnittlig resekostnad som beräknas enligt vistelsens längd och destination